Liên hệ Chúng tôi

Để biết thêm thông tin và đặt chỗ gian hàng, vui lòng liên hệ:

Ms. Đặng Duy Trà – Giám đốc Dự án

SDT: +84-28 6287 3355 – Ext: 132

Email: [email protected] / [email protected]